Archive for Fietstesten

Alles over inspannings testen, windtunnel testen met betrekking tot fietsrecords.

- zoladstest: om in de verschillende hartslagzones het verschil
  in vermogen te kunnen testen
– vermogenstest maximaal
– trapbewegingsanalyse

dit kan allemaal bij http://www.fietsfysiokliniek.nl/testen.html